СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ"

ГРАД КОЧЕРИНОВО

 

НАЧАЛО     УЧИЛИЩЕ      УЧИТЕЛИ/СЛУЖИТЕЛИ     ПРОЕКТИ     ДОКУМЕНТИ   

  ПРИЕМ     ГАЛЕРИЯ     БЮДЖЕТ      ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА     ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

 

УЧИТЕЛИ
1. Грозденка Борисова старши начален учител  
2. Таня Григорова старши учител в ЦДО  
3. Мария Лапачка старши начален учител  
4. Гергана Кертова старши начален учител
5. Калинка Барилска старши начален учител  
6. Пенка Джолева старши начален учител  
7. Румяна Граховска старши учител в ЦДО  
8. Анна Банчева старши учител в ЦДО
9. Спаска Кирова старши учител в ЦДО
10. Славея Кьосева учител в ЦДО  
11. Даниела Николова учител в ЦДО  
12. Михал Миладинов старши учител в ЦДО  
13. Добринка Марчева старши учител по математика, физика и астрономия
 
14.Кирка Кабзималска учител по информационни технологии
15. Даниела Миланова старши учител по история и цивилизация
16. Славчо Иванов старши учител по икономически дисциплини
17. Василка Вонидова старши учител по български език и литература
18. Камелия Ружина старши учител по български език и литература
19. Димитрина Велинова старши учител по математика
20. Ивайло Горов учител по физическо възпитание и спорт  
21. Налян Стоянова учител по изобразително изкуство  
22. Ани Хамбарджийска старши учител по география и икономика
23. Василка Тасева учител по английски език
24. Екатерина Митова учител по английски език
25. Анита Илиева
старши учител по химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование
 
26. Райчо Калайджийски старши учител по информатика
СЛУЖИТЕЛИ
1. Десислава Чолакова главен счетоводител  
2. Веска Мишова завеждащ ТС  
3. Гергана Клисурска хигиенист  
4. Светлана Крашевска хигиенист  
5. Спаска Конярска хигиенист  
6. Екатерина Мицанова хигиенист  
7. Николай Димов дневна охрана  
8. Величко Стоименов огняр