гр.Кочериново

обл.Кюстендил

ул."Св.Иван Рилски" 113

тел:07053/2236

07053/2220

          e-mail:

sou_kocherinovo@abv.bg

 

Директор:            Надя Коюмджийска

РАБОТНО ВРЕМЕ
ОТ 7,00 ДО 15,30 часа /учебно време/
от 12,00 до 12,30 часа почивка

ОТ 9,00 ДО 17,30 часа /по време на ваканции/
от 12,30 до 13,00 часа почивка

Помощник директор: Анна Миладинова

anna_mil@abv.bg

Администратор на сайта: инж.К.Кабзималска

All rights reserved!