СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ"

ГРАД КОЧЕРИНОВО

 

НАЧАЛО     УЧИЛИЩЕ      УЧИТЕЛИ/СЛУЖИТЕЛИ     ПРОЕКТИ     ДОКУМЕНТИ   

  ПРИЕМ     ГАЛЕРИЯ     БЮДЖЕТ      ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА     ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

 

 

Правилник за дейността на училището

Годишен план

Стратегия за развитие

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи

Програма за превенция на ранното напускане на ученици

Училищен учебен план за І клас

Училищен учебен план за V клас

Училищен учебен план за ІХ клас

Ученически стол

 

Средства, събрани от Коледен базар 2016г.

 

              Разписание на автобусите                                                                                    Правила за получаване на стипендия

           График за контролни и класни работи                                                                 Стипендии

          График за консултации на учители с ученици                                                     Ученици, получаващи стипендия          

Час на класния ръководител                                                    

 

 

Проблеми и добри практики

Годишен доклад-анализ на учебната 2011-2012 година

Годишен доклад-анализ на учебната 2012-2013 година

Годишен доклад-анализ на учебната 2013-2014 година

Доклад-анализ за І срок на учебната 2014-2015 година

Годишен доклад-анализ на учебната 2014-2015 година

Доклад-анализ за І срок на учебната 2015-2016 година

Годишен доклад-анализ на учебната 2015-2016 година

Доклад-анализ за І срок на учебната 2016-2017 година

Анализ на резултатите на учениците в ІV клас за І срок на учебната 2016-2017 година