СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ"

ГРАД КОЧЕРИНОВО

 

НАЧАЛО     УЧИЛИЩЕ      УЧИТЕЛИ/СЛУЖИТЕЛИ     ПРОЕКТИ     ДОКУМЕНТИ   

  ПРИЕМ     ГАЛЕРИЯ     БЮДЖЕТ      ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА     ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

 

Утвърден училищен план-прием за учебната 2017/2018 година.

Утвърден държавен план-прием за учебната 2017/2018 година.

График на дейностите за записване на ученици в ІХ клас за учебната 2017/2018 година.

График на дейностите за записване на ученици в VІІІ клас за учебната 2017/2018 година.

 

ПРИЕМ І КЛАС

       За учебната 2017/2018г. в СУ "Христо Ботев" гр.Кочериново ще бъде извършен прием на ученици за първи клас!

График на дейностите за записване на учениците:

   1. От 20.04.2017г. до 31.05.2017г - подаване на заявления от родителите за записване на деца в първи клас.

     2. На 02.06.2017г. в 17.30ч. обявяване на списъците с класирани ученици.

   3. От 05.06.2017г. до 30.06.2017г. - записване на децата в първи клас само с оригинал на удостоверение за завършена подготвителна група в детската градина или в училище.

     4. На 03.07.2017г. до 17.30ч. обявяване на свободните места след първо класиране.

    5. До 13.09.2017г. - попълване на свободните места.

 

 

ПРИЕМ VІІІ КЛАС

       За учебната 2017/2018г. в СУ "Христо Ботев" гр.Кочериново ще бъде извършен прием на ученици за осми клас в профил "Предприемачески"!

График на дейностите за записване на учениците:

   1. От 16.06.2017г. до 22.06.2017г. вкл. - подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба №10 от 01.09.2016г. Писмено уведомяване на учениците за допускането им до участие в приема.

    2. До 27.06.2017г. вкл. - обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране.

   3. От 28.06.2017г. до 30.06.2017г. вкл.- записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране.

    4. До 04.07.2017г. вкл. - обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране.

    5. От 05.06.2017г. до 07.07.2017г. вкл. - записване на приетите ученици на втори етап на класиране.

   6. На 10.07.2017г. - обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране.

   7. От 11.07.2017г. до 13.07.2017г. вкл. - подаване на документи за участие в трети етап на класиране.

   8. До 17.07.2017г. вкл. - обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране.

    9. От 18.07.2017г. до 19.07.2017г. вкл. - записване на приетите ученици на трети етап на класиране.

   10. На 21.07.2017г. - обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране.

 

ПРИЕМ ІХ КЛАС

За учебната 2017/2018г. в СУ "Христо Ботев" гр.Кочериново ще бъде извършен прием на ученици за девети клас в профил "Технологичен - Стопански мениджмънт"!

Класирането ще се извършва по среден успех от свидетелството за завършено основно образование.

Срокове за подаване на документи:

    І-во класиране - от 03.07.2017г. до 05.07.2017г. - подаване на документи за участие в първи етап на класиране. Обявяването на резултатите след първи етап на класиране е до 06.07.2017г. включително. Записването на учениците е на 07.07.2017г. Обявяването на записалите се ученици и броя на незаетите места след първи етап на класиране е на 10.07.2017г.

    ІІ-ро класиране - 11.07.2017г. - подаване на документи за участие във втори етап на класиране. Обявяването на резултатите от класирането до 13.07.2017г. включително. Записването на учениците, приети на втори етап на класиране е на 14.07.2017г. Обявяването на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране е до 18.07.2017г. включително.

   ІІІ-то класиране - 19.07.2017г. - подаване на документи за участие в трети етап на класиране. Обявяването на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране е на 20.07.2017г. Записването на приетите ученици на трети етап на класиране е на 21.07.2017г. Обявяването  на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране е до 26.07.2017г. включително.