"Всеки ученик може да бъде отличник" по проект ЦМЕДТ Амалипе, финансиран от Фондация "Тръст за социална алтернатива"